Per facilitar-nos la localització de la avaria, si ens indica el número d'etiqueta del fanal ens farà més àgil la resolució d'aquesta. Etiqueta fanal

En el cas que la incidència o l'accident sigui molt greu, si us plau truqui a la Policia Local.

Formulari de comunicació d'avaries Teia* Accepto les condicions de privacitat següents:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals i a través de l'emplenament del present formulari, vostè dona el seu consentiment per a la incorporació i tractament de les seves dades personals en un fitxer titularitat de l'empresa ELECTRICITAT BOQUET, S.L., inscrit en el Registre Central de l'Agencia Española de Protección de Datos, amb la finalitat de la gestió d'incidències en l'enllumenat públic i de contacte amb els usuaris de la web. En el cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior. Igualment l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en la Llei a través de correu ordinari, adjuntant document identificatiu, dirigit a ELECTRICITAT BOQUET, SL, C/ Batista i Roca, 5-7, Baixos. 08302 Mataró.

Nota: els camps amb asterisc (*) són obligatoris. Per poder enviar la incidència cal fer el següent: